Skip to content
Up to you – Magyar

Making Europe’s Future Sustainable!

A simulation-based learning program for schools

Up to you – Magyar

A Projektről

A Tegyük Európa Jövőjét Fenntarthatóbbá! szimuláció-alapú tananyag iskoláknak című projekt során, egy átfogó játékalapú programot dolgozunk ki. A tananyag a középiskolákban a fenntarthatóság tantárgy keretén belül, illetve tantárgyközi programokban használható.  

A tanulási program fejleszti az európai fiatalok kompetenciáit és hozzájárul, hogy a fiatalok sokkal tudatosabbá váljanak a globális kihívásokkal teli világban, valamint ösztönzi őket, hogy ők maguk is a pozitív változás aktív részeseivé váljanak. A program olyan megoldásokat kínál, melyek könnyen illeszthetők a magas színvonalú, innovatív, nyílt elérésű iskolai tananyagba. Annak érdekében, hogy a tananyag valóban jól használható és könnyen elérhető legyen, az eszközöket a célcsoporttal szorosan együttműködve, tanárok és diákok bevonásával fejlesztjük.  

Idővonal

Up to you – Magyar
Up to you – Magyar

Céljaink

Up to you – Magyar

nyílt, innovatív oktatás és átfogó készségek népszerűsítése, főként részvételen alapuló módszerek és eszközök által 

Up to you – Magyar

hozzájárulni a Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals, SDGs) eléréséhez, különösen a 4.7-es ponthoz (SDG 4.7: oktatás a fenntartható fejlődésért és a globális állampolgárságért) 

Up to you – Magyar

állampolgári kompetenciák növelése, befogadó szemléletmód terjesztése, a fiatalok kritikus gondolkodásának fejlesztése, és ösztönzésük a politikai szerepvállalásra Európában 

Up to you – Magyar

együttműködés az innováció és a gyakorlatok cseréje érdekében európai szinten 

Céljaink

Up to you – Magyar

nyílt, innovatív oktatás és átfogó készségek népszerűsítése, főként részvételen alapuló módszerek és eszközök által 

Up to you – Magyar

hozzájárulni a Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals, SDGs) eléréséhez, különösen a 4.7-es ponthoz (SDG 4.7: oktatás a fenntartható fejlődésért és a globális állampolgárságért) 

Up to you – Magyar

állampolgári kompetenciák növelése, befogadó szemléletmód terjesztése, a fiatalok kritikus gondolkodásának fejlesztése, és ösztönzésük a politikai szerepvállalásra Európában 

Up to you – Magyar

együttműködés az innováció és a gyakorlatok cseréje érdekében európai szinten 

A tanulási program

A tanulási program használatával az oktatási intézmények az aktív globális polgárságra nevelést támogató tanulási tapasztalatokat tudnak biztosítani diákjaik számára, amely egyben elősegíti a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 (Agenda 2030 for Sustainable Development) megvalósítását.

A program a következő eszközökből áll: 

A tanulási program

A tanulási program használatával az oktatási intézmények az aktív globális polgárságra nevelést támogató tanulási tapasztalatokat tudnak biztosítani diákjaik számára, amely egyben elősegíti a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 (Agenda 2030 for Sustainable Development) megvalósítását.

A program a következő eszközökből áll: 

Up to you – Magyar

Up to You! Szimuláció

A lebilincselő és magával ragadó, játékalapú módszer lehetővé teszi a diákok számára, hogy ne a tudományos tények mindennapi tanulmányozásával, hanem aktív „learning-by-doing” módon fedezzék fel a fenntartható fejlődési célok (SDGs) összefüggéseit. A szimuláció segít a diákoknak átélni a fenntartható társadalom irányába történő átmenet komplexitását és az ezzel járó bizonytalanságokat és többértelműséget. 

Up to you – Magyar

Eszköztár tanároknak

Az eszköztár praktikus tippeket és képzési anyagokat biztosít a tanárok számára a szimuláció használatához és a fenntarthatósági kérdések kevert tanítási környezetbe való beemeléséhez. Tartalmazni fog egy módszertant a játék levezetéséhez, moderálásához, és számos, a diákokkal elvégezhető gyakorlatot, melyek megteremtik

Up to you – Magyar

Digitális tananyagok

A moduláris tananyagok videókat (élő és animáció), interaktív elemeket (quizek, szituációk), dokumentumokat, infografikákat, és háttéranyagokat tartalmaznak. Az anyagokkal dolgozva a tanulók jobban megértik a Fenntartható Fejlődési Célok lényegét, a senkit sem hagyunk hátra elvét és fejlesztik a kritikus gondolkodásukat, illetve segítik az információs világban való eligazodást 

Up to you – Magyar

Online tanulási felület

A tanulási eszközök egy központi online tanulási felületen lesznek elhelyezve, amely segíti a tanítási és tanulási folyamatok szervezését, illetve kommunikációs csatornákat is kínál. 

Up to you – Magyar

"Amit javaslunk" kézikönyv

Az irányelvek és a megvalósítási kézikönyv a formális és a nem formális oktatási ágazat közötti együttműködés tesztelését szolgálja, és célja, hogy összekapcsolja a hagyományos oktatást és a fenntartható fejlődési célokat. A kézikönyv alapja a valós problémák új társalkotási laboratóriumában – a DOCK-ban – végzett szimuláció és az azt kísérő iskolai műhelymunkák lesznek [LINK: https://kinderbuero-uniwien.at/en/science-communication/the-dock/]. /A kézikönyv alapjául a szimuláció és az azt kísérő iskolai műhelymunkák szolgálnak, amelyek az innovatív közös alkotóműhelyként működő DOCK-ban érhetők majd el. 

 A DOCK-workshopokon egyetemi hallgatók, tudósok és tanárképzős hallgatók saját szakterületüket és tudományos kutatásukat a diákok és a lakosság mindennapi kihívásaihoz kapcsolhatják, és felfedezhetik a szimulációs játékban rejlő lehetőségeket.  A kézikönyv tartalmazza továbbá az érdekeltek és a politikai döntéshozók online találkozóinak eredményeit és ajánlásait, valamint egy, a nem formális és a formális oktatás metszéspontjában dolgozó szakemberek számára rendezett, a perifériára szorult fiatalok hangját is bevonó konferenciát. 

Partnerek („Rólunk”)

A Tegyük Európa Jövőjét Fenntarthatóbbá! szimuláció-alapú tananyag iskoláknak című projekt az Európai Unió által finanszírozott Erasmus+ program keretében jött létre.  

Az osztrák Austrian Foundation for Development Research, a Centre for System Solutions Lengyelországból, a Rogers Alapítvány Magyarországról, és a Vienna University Children’s Office Ausztriából álló konzorcium 2022 május és 2024 július között valósítja meg a projektet.  

Partnerek („Rólunk”)

A Tegyük Európa Jövőjét Fenntarthatóbbá! szimuláció-alapú tananyag iskoláknak című projekt az Európai Unió által finanszírozott Erasmus+ program keretében jött létre.  

Az osztrák Austrian Foundation for Development Research, a Centre for System Solutions Lengyelországból, a Rogers Alapítvány Magyarországról, és a Vienna University Children’s Office Ausztriából álló konzorcium 2022 május és 2024 július között valósítja meg a projektet.  

Up to you – Magyar

egy bécsi székhelyű, fejlesztéspolitikai kutatással, oktatással és tájékoztatással foglalkozó központ. Az ÖFSE munkaprogramjának középpontjában a fenntartható, igazságos és inkluzív, mindenki számára elérhető átmenetre irányuló kutatás, tájékoztatás és állampolgári részvétel áll. A BAOBAB-bal és a Frauen*solidarität-tel együttműködve működteti a C3 Nemzetközi Fejlesztési Könyvtárat, Ausztria legkiterjedtebb fejlesztéspolitikai könyvtárát, amely a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos széles körű társadalmi szerepvállalást és párbeszédet ösztönzi. A Globális Állampolgárságra Nevelés során az ÖFSE több mint 150 osztrák iskolával működik együtt, és a fenntartható fejlődéssel és a globális szerepvállalással kapcsolatos részvételi projektekben és tevékenységekben vesz részt. Ebben a projektben az ÖFSE csapata felel a projekt vezetéséért és a diákok számára készült digitális tananyagok fejlesztéséért.

Up to you – Magyar

az éghajlatváltozás és a fenntarthatóság területén a komoly játékok és szimulációk vezető fejlesztője, amely a kutatást, az oktatást és a politikai kísérletezést támogatja. Ezek több technológiát is felölelnek, beleértve a mobil többszereplős játékokat, társasjátékokat és szerepjáték-szimulációkat az aktív és részvételen alapuló tanulás és tanítás támogatása érdekében. Ebben a projektben a CRS csapata a „Up to You” szimuláció fejlesztésével és a tanulási platform megvalósításával foglalkozik. 

Up to you – Magyar

a tanulás és tanítás személyközpontú megközelítését támogatja Magyarországon és külföldön. Mindennapi munkájuk során túlnyomórészt innovatív oktatási módszerek kidolgozására összpontosítanak, integrálva a művészeteket, a zenét, az irodalmat, a drámát, az állatasszisztált terápiát és az e-learning technikákat, azzal a céllal, hogy támogassák a gyermekek természetes tehetségét és erősítsék szociális kompetenciáikat. Ebben a projektben a szervezet a tanári eszköztár kidolgozásáért felel.

Up to you – Magyar

a Bécsi Egyetem tulajdonában lévő független nonprofit vállalat. Akadémiai környezetben működik az egyetemek, a tudomány, a művészetek és a bölcsészettudományok – és a társadalom, beleértve a vállalkozásokat és az ipart is – határterületén. Küldetése, hogy a tudomány és a társadalom párbeszédében a gyermekek, fiatalok és családjaik számára innovatív tudományos elköteleződési megközelítéseket dolgozzon ki – és csökkentse a (felső)oktatáshoz való hozzáférésük akadályait. A projektben a szervezet felel Az irányelvek és a megvalósítási kézikönyv megírásáért. 

Contact us
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.